ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว เรื่อง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว เรื่อง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว เรื่อง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา

โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 11 -12 มกราคม 2566 ณ ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว ถนนเพชรหึงษ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30) อัตราค่าธรรเนียมในการสมัคร ตำแหน่งละ 100 บาท สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 02-461-3163-4