ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖