ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1 อัตรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1 อัตรา

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1 อัตรา

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
– ตำแหน่ง คนงาน  จำนวน 1 อัตรา
 new-doc-2022-11-03-14.34.46