ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล     จำนวน  ๑  อัตรา

ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)          จำนวน  ๑  อัตรา

รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

ไฟล์แนบ : ประกาศรับสนมัครพนักงาน (กองศึกษาฯ) อบต.บางโปรง.pdf