ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ งานการเจ้าหน้า สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 1 – 9 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาทำการเท่านั้น (ระหว่างเวลา 8.300 – 16.30 น.) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-408-4250 ต่อ 100

รายละเอียดการรับสมัคร