ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

 

ไฟล์แนบ :ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕.pdf