ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

รายละเอียดประกาศรับสมัครเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ