ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

⇒รายละเอียดประกาศรับสมัคร