ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

 

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น . ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มนโยบายและแผนงาน ชั้น 2 ห้อง 203 โทรศัพท์ 02-707-7641-5 ต่อ 11