ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยและประกอบการค้า จำนวน 1 หลัง ตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.812 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยและประกอบการค้า จำนวน 1 หลัง ตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.812 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

เอกสารดาวน์โหลด

2565.06.02 การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ สป.812.pdf