ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุบริเวณคันกั้นน้ำเค็ม ตามผังการสำรวจของกรมธนารักษ์ ลำดับที่ 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุบริเวณคันกั้นน้ำเค็ม ตามผังการสำรวจของกรมธนารักษ์ ลำดับที่ 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

doc05698720230411095226