ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ

ตำแหน่งนายช่างสำรวจ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 1 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ เลขที่ 1/1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2566 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และช่วงบ่าย 13.00 – 16.30 น.
รายละเอียดการรับสมัครงาน