ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 เรื่องรับสมัครผู้จัดการสำนักงาน กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. 2565 – 21 ต.ค. 2565

ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 เรื่องรับสมัครผู้จัดการสำนักงาน กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. 2565 – 21 ต.ค. 2565

สามารถอ่านรายละเอียดได้ในเอกสารประกาศ ไฟล์รายละเอียดประกาศรับสมัคร