ประกาศสถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีย์ เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ ชำรุดทรุดโทรม เสื่อมสภาพ