ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 4)