ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อสนับสนุนกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อสนับสนุนกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อสนับสนุนกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

img-211006113549