ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 5) จำนวน 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 14 – 22 มีนาคม 2567

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 5) จำนวน 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 14 – 22 มีนาคม 2567

 ประกาศรับสมัคร