ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2) จำนวน 13 ตำแหน่ง 29 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 14 – 22 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2) จำนวน 13 ตำแหน่ง 29 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 14 – 22 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2) จำนวน 13 ตำแหน่ง 29 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 14 – 22 พฤศจิกายน 2566