ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 16 – 24 มิถุนายน 2564

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 16 – 24 มิถุนายน 2564

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา
1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา                 จำนวน 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ             จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง รวม 1 อัตรา
1. คนงาน  จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน 99/9 หมู่ที่ 4 ถนนลูกโค – ศรีคง ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 16 – 24 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-452-3840-2