ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 8) จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 15 – 24 พฤษภาคม 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 8) จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 15 – 24 พฤษภาคม 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 8) จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 15 – 24 พฤษภาคม 2566
 doc03338120230503144229