ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 5) จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 15 – 23 กุมภาพันธ์ 2566