ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 11 – 22 กรกฎาคม 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 11 – 22 กรกฎาคม 2565

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 6 อัตรา

1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จำนวน 2 อัตรา

2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 3 อัตรา

3. ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)  จำนวน 1 อัตราม

 ประกาศรับสมัครบุคคล