ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 11 – 21 มิถุนายน 2564

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 11 – 21 มิถุนายน 2564

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 4 อัตรา
1. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป                 จำนวน 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                 จำนวน 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 4 อัตรา
1. คนงานทั่วไป    จำนวน 3 อัตรา

2. คนสวน           จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 11 – 21 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-182-4195-7 ต่อ 166