ประกาศผู้อำนวนการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ เขตเลือกตั้งที่ 1 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)