ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดสมุทรปราการ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดสมุทรปราการ