ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง คัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ ปฏิบัติภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง คัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ ปฏิบัติภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ