การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย