ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รับมอบสิ่งของสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโควิด-19

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รับมอบสิ่งของสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโควิด-19

วันนี้ (13 พ.ค.64) นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานรับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 50,000 ชิ้น และเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 200 เครื่อง จากตัวแทนผู้ประกอบการแห่งประเทศจีน โดย บจก.โกลเบิล พอร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์กรุ้ป (ไทยแลนด์) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งรับมอบพัดลมไอเย็นเพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม เพื่อรับมือในการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวขอบคุณผู้แทนบริษัททั้ง 2 แห่ง ที่ได้มอบสิ่งของสนับสนุนจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในครั้งนี้ ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการจะได้ส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ลภัสนันท์ เหมะจุฑาภัควัฒน์

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ