จังหวัดสมุทรปราการ รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาโรคโควิด -19 จากไทยยามาฮ่ามอเตอร์

จังหวัดสมุทรปราการ รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาโรคโควิด -19 จากไทยยามาฮ่ามอเตอร์

วันนี้ (7 พ.ค.64) นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค  จากผู้แทนบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ประกอบด้วย  ข้าวสาร บะหมี่กิ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวขอบคุณผู้แทนบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ที่ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาโรคโควิค -19 ให้กับจังหวัดสมุทรปราการในครั้งนี้ ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการจะได้ส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ต่อไป

สถานการณ์ของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จังหวัดสมุทรปราการ พบการติดเชื้อจากการสัมผัสคนในครอบครัว การระบาดเป็นกลุ่มก้อน จากกิจกรรมรวมกลุ่ม โดยยังพบความเชื่อมโยงกลุ่มนักพนันประเภทต่างๆ จากนอกพื้นที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และมีการงานเลี้ยงสังสรรค์ในครอบครัว รวมทั้งกลุ่มเพื่อนการรับประทานอาหารร่วมกันในที่ทำงาน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือเคร่งครัดมาตรการเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย  ล้างมือ สแกนไทยชนะ งดรับประทานอาหารร่วมกัน แยกภาชนะส่วนบุคคล จะทำให้ควบคุมสถานการณ์ได้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะคนที่พบปะผู้คนจำนวนมาก การใส่หน้ากากจะช่วยลดการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ในพื้นที่ได้ รวมถึงการใส่หน้ากากในบ้านจะช่วยลดการแพร่เชื้อไปสู่ผู้สูงอายและคนมีโรคประจำตัวได้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ลภัสนันท์ เหมะจุฑาภัควัฒน์

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ