ประกันสังคม เปิดตรวจเชื้อโควิด-19 ฟรี!! เพื่อผู้ประกันตนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เริ่มวันนี้จนถึง 7 พฤษภาคม 2564

ประกันสังคม เปิดตรวจเชื้อโควิด-19 ฟรี!! เพื่อผู้ประกันตนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เริ่มวันนี้จนถึง 7 พฤษภาคม 2564

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมนำทีมหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเช็คความพร้อมการให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนในจังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานประกันสังคม ได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ให้กับผู้ประกันตนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใต้โครงการแรงงาน…เราสู้ด้วยกัน

ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 -7 พฤษภาคม 2564 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่ต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองฯ สามารถลงทะเบียนผ่านคิวอาร์โค้ดเพื่อจองคิวตรวจโควิด-19 โดยหน่วยบริการสามารถรองรับการตรวจได้วันละ 500 คน แยกเป็นรอบเช้า 250 คน รอบบ่าย 250 คน ผู้ประกันตนต้องเตรียมบัตรประชาชนพร้อมสำเนา 1 ชุด เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจด้วย หากในวันดังกล่าวเต็มแล้วให้มารับบริการตรวจคัดกรองในวันถัดไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิตยา คุณสิม

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย