เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ มอบรางวัลแก่ผู้โชคดีถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศล งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566

เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ มอบรางวัลแก่ผู้โชคดีถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศล งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566

เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ มอบรางวัลแก่ผู้โชคดีถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศล งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางสาวอรวรรณ ชิณศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกันมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศลงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ให้กับผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ 1 รถกระบะ TOYOTA Hilux Revo Z Edition Double Cab รางวัลที่ 2 รถเก๋ง TOYOTA Yaris Sport และรางวัลที่ 3 รถจักยานยนต์ จากการออกสลากกาชาดการกุศลฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เป็นองค์กรการกุศล โดยได้ดำเนินการออกสลากกาชาดการกุศลจำหน่าย ในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566 เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายสลากฯ ไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ อาทิ การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ ให้การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่น ภายใต้ภารกิจและแนวนโยบายของสภากาชาดไทย

สำหรับผู้ซื้อสลากกาชาดการกุศลฯ ตรวจรางวัลได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ หรือที่ www.samutprakan.go.th สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 395 0089
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ