เทศบาลนครสมุทรปราการ ร่วมกับ จังหวัดสมุทรปราการ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย

เทศบาลนครสมุทรปราการ ร่วมกับ จังหวัดสมุทรปราการ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย

เทศบาลนครสมุทรปราการ ร่วมกับ จังหวัดสมุทรปราการ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย

     วันที่ 13 เมษายน 2567 นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นางประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุ และสามเณร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคล และการประกวดผู้สูงอายุอนุรักษ์แต่งกายไทย
     ในช่วงเทศกาสงกรานต์ 2567 ยังมีผู้ประกอบการขนส่งบางส่วนที่ยังคงต้องขนส่งสินค้า จังหวัดสมุทรปราการ จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งกวดขันให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะรถกระบรรทุก(รถตู้ทึบ) ไม่ใช้ความความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด รวมทั้งฝากถึงพี่น้องประชาชน ให้เข้มงวดไม่ให้บุตรหลานที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่นำรถออกไปใช้งาน นอกจากจะผิดกฎหมายแล้วยังอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ในช่วงนี้จะมีประชาชนออกมาเล่นสาดน้ำสงกรานต์ ทำให้พื้นถนนเปียกแฉะและลื่น อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ขับขี่รถได้ง่าย ขอให้ประชาชนขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ลดการสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลงและให้เทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลแห่งความสุขของทุกๆคน
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ