เทศบาลนครสมุทรปราการ จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลวันตรุษจีน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดสมุทรปราการ

เทศบาลนครสมุทรปราการ จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลวันตรุษจีน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดสมุทรปราการ

เทศบาลนครสมุทรปราการ จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลวันตรุษจีน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลวันตรุษจีน พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ แก้วเสนา ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ นางประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ เข้าร่วมงาน โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดสมุทรปราการ ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสักการะบูชาศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ลานเอนกประสงค์ข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ให้เป็นแลนด์มาร์คและเป็นจุด Check in (เช็คอิน) แห่งใหม่ของชาวปากน้ำสมุทรปราการ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ