เทศบาลนครสมุทรปราการ จัดกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทย

เทศบาลนครสมุทรปราการ จัดกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทย

เทศบาลนครสมุทรปราการ จัดกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทย

วันที่ 13 เมษายน 2566 เทศบาลนครสมุทรปราการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และนายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุ และสามเณร บริเวณตลาดเชิงท่องเที่ยว ศูนย์กลางจำหน่ายผลผลิตทางการประมง และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ ถนนท้ายบ้าน ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทย และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย

นช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีประชาชนออกมาเล่นสาดน้ำ ทำให้พื้นถนนเปียกแฉะและลื่น อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ขับขี่รถได้ง่ายจึงขอเตือนให้ประชาชนขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุ และให้เทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลแห่งความสุข ไม่เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของตัวท่านเอง ครอบครัว และผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ