สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ มอบรางวัลแก่ผู้โชคดีถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศล งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ มอบรางวัลแก่ผู้โชคดีถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศล งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ มอบรางวัลแก่ผู้โชคดีถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศล งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565 ให้กับผู้แทนจากบริษัท ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟ คลับ จำกัด ซึ่งได้รับรางวัลรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น Hilux Revo Z Edition Double Cap จากการออกสลากกาชาดการกุศลฯ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565

เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เป็นองค์กรการกุศล โดยได้ดำเนินการออกสลากกาชาดการกุศลจำหน่าย ในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายสลากฯ ไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ อาทิ การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ ให้การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่น ภายใต้ภารกิจและแนวนโยบายของสภากาชาดไทย

สำหรับผู้ซื้อสลากกาชาดการกุศลฯ ตรวจรางวัลได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ สอบถามรายละเอียด ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 395 0089