สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการเปิดเวทีวัฒนธรรม ในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม และรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการเปิดเวทีวัฒนธรรม ในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม และรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการเปิดเวทีวัฒนธรรม ในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม และรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ

นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เยี่ยมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในงานนมัสการนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้น ระว่างวันที่ 3-14 พฤศจิกายน 2566 บริเวณเวทีวัฒนธรรมริมเขื่อนศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นที่รู้จักของประชาชนอย่างแพร่หลาย และรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ
ในส่วนของการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางมาเที่ยวงานนมัสการนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมและดูแลความปลอดภัยทางน้ำ บริเวณท่าเรือริมเขื่อนศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นท่าเรือข้ามฟากสำหรับบริการประชาชนที่จะเดินทางจากฝั่งอำเภอเมืองสมุทรปราการข้ามไปยังฝั่งองค์พระสมุทรเจดีย์ เพื่อนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ และท่องเที่ยวภายในงาน โดยมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ