สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดบทกลอน “ความรักของแม่”

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดบทกลอน “ความรักของแม่”

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดบทกลอน “ความรักของแม่”

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดบทกลอน “ความรักของแม่” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ทั้งนี้ นางพัฒน์นรี ฮกชุน ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ว่า ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้จัดประกวดบทกลอน “ความรักของแม่” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือ ปวช.

และเพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับผู้ชนะการประกวดฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการได้จัดพิธีมอบรางวัลเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรฯ ให้กับผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวณิชารัศมิ์ นาคาสิริสิทธิ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวณัฐนันท์ อดุลย์ธีรโสภณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงมินธิตา บ้านเกาะ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ