สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เตรียมจัดกิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดสมุทรปราการ

สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เตรียมจัดกิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดสมุทรปราการ

สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เตรียมจัดกิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดสมุทรปราการ

นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมปากน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายแพทย์นนท์ จินดาเวช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด เข้าร่วมประชุม

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้มีการจัดงานโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 29 ตุลาคม 2566 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยรายได้สบทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และศูนย์หลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์พยาบาล

ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ เตรียมจัดโครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ระหว่างวันที่ 24 – 29 ตุลาคม 2566 ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติด้านสุขภาพ 2.กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองวิธีป้องกันและเข้าถึงการรักษา 3.กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต โดยจังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดจัดกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กิโลเมตร ในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 05.00 – 08.00 น. ณ สถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง และ 4.กิจกรรมคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค (No STROKE for all Thais by NEW GEN)

จังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กิโลเมตร สามารถสมัครได้ที่ RACE.THAI.RUN/WRB9SAMUTRAKAN หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สสจ.สมุทรปราการ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2566
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ