สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานบัตร ส.ค.ส. แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานบัตร ส.ค.ส. แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานบัตร ส.ค.ส. แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 11.30 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงโปรดเกล้าฯ ให้นายชัยวัฒน์ สุรเสน เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ผู้เชิญบัตรอวยพรส่งความสุข (ส.ค.ส.) และไดอารี่พระราชทาน มอบให้กับ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และนายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้