สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานบัตร ส.ค.ส. แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานบัตร ส.ค.ส. แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานบัตร ส.ค.ส. แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เชิญบัตรอวยพรส่งความสุข (ส.ค.ส.) และไดอารี่พระราชทาน มอบให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และบัตรอวยพรส่งความสุข (ส.ค.ส.) พระราชทาน มอบให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 2 อาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ สร้างความปลื้มปีติในพระกรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ