ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรปราการ คุมเข้มความปลอดภัยทางถนน มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะเมาแล้วขับ ประมาทจากการขับรถเร็วเป็นให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนเป็นส่วนใหญ่

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรปราการ คุมเข้มความปลอดภัยทางถนน  มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะเมาแล้วขับ ประมาทจากการขับรถเร็วเป็นให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนเป็นส่วนใหญ่

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรปราการ คุมเข้มความปลอดภัยทางถนน มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะเมาแล้วขับ ประมาทจากการขับรถเร็วเป็นให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนเป็นส่วนใหญ่

วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2567 ที่ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายพชร ศศิชาชยามร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนจากบริษัทต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เข้าร่วมประชุม
ในการประชุมได้จัดให้มีการมอบโล่รางวัล “ซีโร่ ด้านอุบัติเหตุ มาตรการองค์กร” จากแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุด้านการจราจรให้กับบริษัทเอกชนจำนวน 11 บริษัท พร้อมจัดให้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้แทนฝ่ายปกครองจากอำเภอพระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระประแดง และอำเภอบางพลี ที่พื้นที่ไม่พบมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในการคุ้มเข้ม 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567
สำหรับการประชุมนอกจากการมอบโล่และวุฒิบัตรให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ประชุมยังได้ร่วมกันถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยให้วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ เพื่อกำหนดขอบเขตแนวทางมาตรการแก้ไขปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี พร้อมให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตามอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในจังหวัด เป็นเจ้าภาพร่วมกับภาคประชาชน จิตอาสา และอาสาสมัคร ขับเคลื่อนการดำเนินการเชิงรุก ตักเตือน ในการป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงหลัก อาทิ ดื่มแล้วขับ ตัดหน้ากระชั้นชิด ขับรถย้อนศร ไม่คาดเข็มขันนิรภัย ไม่สวมหมวกกันน็อก ส่วนอุบัติเหตุที่พบเห็นหลัก ส่วนใหญ่เกิดจากเมาและขับ และขับรถเร็วเป็นส่วนใหญ่
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ