ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue ให้กับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue ให้กับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue ให้กับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ

     วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 100 คน เข้าร่วมรับการอบรม
จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งประชากรตามทะเบียนราษฎรที่มีประมาณ 1.3 ล้านคน และประชากรแฝงอีกเกือบ 8 แสนคน จึงทำให้จังหวัดสมุทรปราการ มีเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่แล้วร้อยละ 80 จะเป็นเรื่องร้องเรียนที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ปัญหาทางเท้า ถนนชำรุด ไฟฟ้าดับ ความสะอาด เป็นต้น การอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue เพื่อใช้เป็นหนึ่งในช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และลดขั้นตอนงานเอกสารราชการ อีกทั้งเพื่อเป็นการทบทวนการใช้งานแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ โดยเฉพาะเทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ