วันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

วันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

วันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ประจำปี 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งกิจการลูกเสือไทย ทรงมีสายพระเนตรกว้างไกล ต้องการให้เยาวชนไทย มีความสามารถ และมีจิตสำนึกรักชาติ มีความสามัคคี และเห็นประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ โดยขอให้ลูกเสือ เนตรนารีทุกคน ร่วมกันทำความดี ปกป้องรักษาชาติตามพระราชปฏิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา กองลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนต่างๆ ทุกสังกัด ในจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประกอบพิธี ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “กฐิน กุยยกานนท์” อำเภอเมืองสมุทรปราการ
สำหรับ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ด้วยพระอาการโลหิตเป็นพิษ ซึ่งพระองค์นั้นได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง การคมนาคม กิจการเสือป่าและลูกเสือ ทั้งยังทรงเป็นกวีเอกที่เก่งกาจในด้านศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดี ตามประเพณีที่ปฏิบัติ จะมีลูกเสือ เนตรนารี ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมด้วยการประกอบพิธีถวายบังคมและถวายราชสดุดี รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ เนตรนารี ตามท้องถิ่นที่อยู่อาศัย สถานศึกษา ศาสนสถานและสถานที่สาธารณะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
Cr..ภาพ/ข่าว วารุณี