มูลนิธิพระดาบส จัดพิธีบวงสรวง “พระสุรุจิดาบส” และพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี มูลนิธิพระดาบส

มูลนิธิพระดาบส จัดพิธีบวงสรวง “พระสุรุจิดาบส” และพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี มูลนิธิพระดาบส

มูลนิธิพระดาบส จัดพิธีบวงสรวง “พระสุรุจิดาบส” และพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี มูลนิธิพระดาบส

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานพิธีบวงสรวง “พระสุรุจิดาบส” และพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี มูลนิธิพระดาบส ณ มูลนิธิพระดาบสและโรงเรียนพระดาบส ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสุพจน์ ภูเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และ นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่มูลนิธิพระดาบส และศิษย์พระดาบสร่วมพิธี ภายหลังเสร็จพิธีบวงสรวง ได้มีพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการช่างให้แก่ศิษย์พระดาบส รุ่น 46 ปีการศึกษา 2566

มูลนิธิพระดาบส เกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยทรงเล็งเห็นว่า “ขณะนี้ ยังมีบุคคลอีกเป็นจำนวนมากที่มีความตั้งใจจริง มีศรัทธาขวนขวายหาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตน แต่ประสบปัญหา ไม่มีความรู้พื้นฐาน และไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาวิชาชีพระดับต่างๆ ได้ หากมีช่องทางช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ ให้มีความรู้ วิชาชีพที่เขาปรารถนา ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้” ทรงเล็งเห็นว่าจุดนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไข จึงมีพระราชดำริจัดตั้งองค์กรการกุศลสาธารณะชื่อว่า “มูลนิธิพระดาบส” ขึ้น โดยมูลนิธิพระดาบสทำการเปิดสอนเพื่อสร้างอาชีพด้านงานช่างเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นช่างรถยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง หลักสูตรวิชาชีพช่างเชื่อม แต่ก็ยังมีหลักสูตรวิชาชีพการเกษตรพอเพียง หลักสูตรวิชาชีพเคหบริบาล หลักสูตรวิชาชีพช่างไม้เครื่องเรือนอีกด้วย นอกจากจะสอนเรื่องวิชาชีพแล้วยังมีการสอนเรื่องจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพด้วย
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ