ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 98

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 98

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 98

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 98 ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายประกิจ วงค์ประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการร่วมแถลงข่าว

จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ) 227 ราย (ติดเชื้อในจังหวัด 171 ราย รับส่งต่อเพื่อรับรักษา 56 ราย และเรือนจำ 7 ราย) ผู้ติดเชื้อระลอกใหม่สะสม จำนวน 126,642 ราย รักษาหายแล้ว 119,272 ราย กำลังรักษาอยู่ 5,925 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม 1,445 ราย

เนื่องในวันนี้เป็นวันลอยกระทง ขอให้ทุกพื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการจัดงานลอยกระทง ภายใต้กฎเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และขอความร่วมมือให้ประชาชนลอยกระทงวิถีใหม่ห่างไกลโควิด 19 ยึดหลัก 4 ข้อสำคัญ ดังนี้
1. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน และไม่ควรถอดหน้ากากอนามัยขณะที่อยู่ภายในงาน
2. ล้างมือ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยครั้ง โดยเฉพาะเมื่อสัมผัสในจุดสัมผัสร่วม
3. เว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร รวมถึงบริเวณภายในงานหากมีร้านค้า โต๊ะ ที่นั่ง ควรมีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร 4. หลีกเลี่ยงการแออัด ไม่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีคนจำนวนมาก หากมีการแสดงมหรสพ ประกวด นางนพมาศ ควรเว้นระยะห่างจากเวทีอย่างน้อย 5 เมตร งดจับมือ ตะโกน หรือรวมกลุ่มหน้าเวที
สำหรับการลอยกระทงวิถีใหม่ควรใส่ใจในสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้กระทงจากธรรมชาติ หรือเลือกใช้กระทงน้ำแข็งและกระทงเทียนที่ย่อยสลายง่าย และขอให้ลอยกระทงเพียง 1 ครอบครัว 1 กระทง หรือ 1 หน่วยงาน 1 กระทง จะช่วยลดขยะในแม่น้ำได้เพิ่มขึ้น หากไม่ได้ไปงานลอยกระทงสามารถเลือกลอยกระทงออนไลน์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย ทั้งยังปลอดภัยจากโควิด 19 อีกด้วย
ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 1,501,994 คน ซึ่งมีประชาชนเป้าหมายในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,931,727 คน ซึ่งคิดเป็น 77.75% ของประชากรทั้งหมดของจังหวัดสมุทรปราการ
รายงานสถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ แยกตามประเภทเตียง ดังนี้
1) เตียงผู้ป่วยหนัก จำนวน 164 เตียง ใช้ไป 46 เตียง คงเหลือ 118 เตียง
2) เตียงผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง จำนวน 2,003 เตียง ใช้ไป 1,318 เตียง คงเหลือ 685 เตียง
3) หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) จำนวน 6,877 เตียง ใช้ไป 1,489 เตียง คงเหลือ 5,388 เตียง

สรุปสถานการณ์จำนวนเตียงในสถานบริการภาครัฐและเอกชนรองรับสถานการณ์โควิด 19 จำนวนทั้งสิ้น 9,044 เตียง ใช้ไป 2,953 เตียง คงเหลือ 6,191 เตียง
ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด การ์ดอย่าตก รักษาสุขภาพโดยหมั่นสังเกตอาการตนเอง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100% เว้นระยะห่าง ล้างมือ เช็คอินไทยชนะ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะและฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่ม
ขอเชิญชวนชาวสมุทรปราการร่วมใจ ปฏิบัติตามมาตรการ New Normal : DMHTTA เพื่อปลอดภัยจาก COVID-19
“เว้นระยะห่าง สวม Mask ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงแออัด เคร่งครัดไทยชนะ หมอชนะ”