ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา เวลา 13.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ และคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด ผลการดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช และรับทราบการสำรวจแหล่งน้ำและทำแผนการกำจัดผักตบชวา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาร่างคำสั่งคณะทำงานจัดทำแผนการกำจัดผักตบชวา และพิจารณาร่างคำสั่งคณะทำงานนำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์