ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบเงินทุนพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบเงินทุนพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบเงินทุนพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา เวลา 11.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบเงินทุนพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายวินัย ยงเขตรการณ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรครูเข้าร่วม

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานเงินส่วนพระองค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว เมื่อมีการส่งคืนพื้นที่และอาคารสถานที่ให้แก่สถานศึกษา สถานศึกษาแต่ละแห่งอาจมีภาระต้องชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารให้คืนสู่สภาพเดิม เพื่อจัดการเรียนการสอนตามปกติ