ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 95

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 95

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 95

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 95 ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายประกิจ วงค์ประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการร่วมแถลงข่าว

จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564) 205 ราย(ติดเชื้อในจังหวัด 168 ราย และรับส่งต่อเพื่อรับรักษา 37 ราย) ผู้ติดเชื้อระลอกใหม่สะสม จำนวน 125,142 ราย รักษาหายแล้ว 117,755 ราย กำลังรักษาอยู่ 5,952 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม 1,435 ราย

ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 1,482,629 คน ซึ่งมีประชาชนเป้าหมายในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,931,727 คน ซึ่งคิดเป็น 76.75%ของประชากรทั้งหมดของจังหวัดสมุทรปราการ
รายงานสถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ แยกตามประเภทเตียง ดังนี้
1) เตียงผู้ป่วยหนัก จำนวน 208 เตียง ใช้ไป 87 เตียง คงเหลือ 121 เตียง
2) เตียงผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง จำนวน 2,142 เตียง ใช้ไป 1,424 เตียง คงเหลือ 718 เตียง
3) หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) จำนวน 7,522 เตียง ใช้ไป 2,072 เตียง คงเหลือ 5,450 เตียง
สรุปสถานการณ์จำนวนเตียงในสถานบริการภาครัฐและเอกชนรองรับสถานการณ์โควิด 19 จำนวนทั้งสิ้น 9,872 เตียง ใช้ไป 3,583 เตียง คงเหลือ 6,289 เตียง

?10 มาตรการเข้มในการจัดงานลอยกระทงอย่างปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขมีดังนี้?
1.กำหนดจุดเข้า-ออกทางเดียวมีจุดลงทะเบียนไทยชนะจุดคัดกรองอุณหภูมิ
2. เลือกสถานที่ที่จัดงานไม่แออัดระบายอากาศดี
3. มีห้องน้ำเพียงพอทำความสะอาดทุก 1 ชั่วโมง มีจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์บริการ
4. เว้นระยะห่างของบูท ร้านค้า โต๊ะที่นั่งอย่างน้อย 1 เมตร
5. กระจายจุดลอยกระทงและมีผู้ควบคุมไม่ให้แออัด
6. การแสดงทางวัฒนธรรม มหรสพ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ไม่ตะโกน ไม่จับมือ
7. แผงลอยหรือพาหนะจำหน่ายอาหารให้ปฏิบัติตามมาตรการและงดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
8. ผู้จัดงาน ผู้ขายอาหาร นักแสดงต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์
9. ผู้เข้าร่วมงานปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด
10. ผู้จัดงานมีการกำกับการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด การ์ดอย่าตก รักษาสุขภาพโดยหมั่นสังเกตอาการตนเอง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100% เว้นระยะห่าง ล้างมือ เช็คอินไทยชนะ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะและฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่ม

ขอเชิญชวนชาวสมุทรปราการร่วมใจ ปฏิบัติตามมาตรการ New Normal : DMHTTA เพื่อปลอดภัยจาก COVID-19
“เว้นระยะห่าง สวม Mask ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงแออัด เคร่งครัดไทยชนะ หมอชนะ”