ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดงานมหกรรม OTOP SMES สินค้าดี สมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดงานมหกรรม OTOP SMES สินค้าดี สมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดงานมหกรรม OTOP SMES สินค้าดี สมุทรปราการ

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน และสินค้า OTOP  ภายใต้ชื่องาน “มหกรรม OTOP SMES  สินค้าดี สมุทรปราการ” ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  โดยมี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และประชาชนเข้าร่วมงานครั้งนี่
สำหรับบการจัดงานมหกรรม OTOP SMES สินค้าดี สมุทรปราการ ถือเป็นโอกาสที่ดีของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่จะมีโอกาสพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการแก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและเพิ่มยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าชุมชนของจังหวัดสมุทรปราการ เกิดพลังความคิดในการพัฒนาสินค้าให้ทรงคุณค่าของจังหวัดสมุทรปราการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตรงตามความต้องการ พร้อมทั้งเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้ ซึ่งกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าชุมชน 5 ประเภท จำนวน 50 บูธ ประกอบด้วย ประเภทอาหารจำนวน 21 บูธ ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 1 บูธ ประเภทผ้า/เครื่องแต่งกาย จำนวน 15 บูธ ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก จำนวน 5 บูธ ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 8 บูธ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อกระตุ้นยอดจำหน่าย เช่นการถ่ายทอดสดผ่านสตูดิโอ กิจกรรมประกวดอาหารพื้นถิ่น กิจกรรมส่งเสริมการขายนาทีทอง การจำหน่ายแบบ Live สดผ่าน Facebook Live การจัดมินิคอนเสริ์ตจากศิลปินชื่อดังต่าง ๆ ซึ่งการดำเนินกิจกรรม ดังกล่าว ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น B ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต  จังหวัดปทุมธานี