ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชนด้วย ATK

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชนด้วย ATK

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชนด้วย ATK

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา เวลา 11.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชนด้วย ATK ณ อาคารศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์(3) สมุทรปราการ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับการคัดกรองเชิงรุกในวันนี้ ประกอบด้วยประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ และบริเวณใกล้เคียง โดยมีเป้าหมายในการตรวจคัดกรอง จำนวน 1,000 คน ทั้งนี้ เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อและนำเข้าสู่ระบบการรักษาที่รวดเร็ว ป้องกันการเกิดคลัสเตอร์ภายในชุมชนต่อไป
ขอให้ประชาชนทุกคน เคร่งครัดในมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มข้น โดยการใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 100% ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง ไม่ไปในสถานที่แออัดหรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวก และเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19